Posteractie

4 Mrt
Poster

"Ik zei toch nee"

In de aanloop naar 8 maart – Internationale Vrouwendag – hebben wij, het 8 maart collectief, in diverse steden posters geplakt met de boodschap: Ik zei toch nee! – wat doe jij als iemand je lastig valt?, aangevuld met een aantal zelfverdedigingtips. Deze kunnen gebruikt worden als je tegenstander de betekenis van het woord ‘nee’ niet begrijpt. In een maatschappij waarin vrouwen nog altijd gezien worden als het zwakkere geslacht, is bewustwording van de mogelijkheden om voor jezelf op te komen belangrijk.

De posteractie is ook bedoeld om aandacht te vragen voor Internationale Vrouwendag. Waarom is deze dag nog belangrijk? De emancipatie en vrouwenstrijd is, in Nederland, toch allang voltooid? Ongetwijfeld heeft de vrouw tegenwoordig veel gelijke rechten. Maar dit betekent in de praktijk nog niet dat er ook daadwerkelijk een gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen bestaat. Nog dagelijks worden vrouwen lastig gevallen en krijgen veel vrouwen te maken met fysiek en seksueel geweld, zowel binnen als buitenshuis. Nog altijd bestaan er loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Continu worden vrouwen geconfronteerd met beelden die dicteren hoe de ideale of perfecte vrouw er uit zou moeten zien. Bovendien zou een echte gelijkwaardige verhouding betekenen dat mensen, met welk geslacht ze ook geboren zijn, zich vrij voelen te zijn wie ze zijn en zich kunnen gedragen op de manier zoals zij dat willen. Zonder te worden beoordeeld en behandeld op basis van biologische geslachtskenmerken.

Bovendien zijn er nog veel delen in de wereld, en zelfs Europa, waar de strijd om gelijkheid en vrouwenrechten nog een lange weg te gaan heeft. Wij verklaren ons daarom solidair met vrouwen wereldwijd. En wij hopen mannen en vrouwen te inspireren, om feminisme en gelijkwaardigheid toe te passen in hun dagelijks leven en onderlinge relaties.

Advertenties